Uitvaartverzekeringen
Uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum

Tel. 033-245 98 22

Frieswijkstraat 56
3862 BL Nijkerk

De EABN te Nijkerk is al 80 jaar actief als onderlinge. De EABN is een gevestigde uitvaartorganisatie en uitvaartonderneming met een degelijke reputatie. De uitvaartverzorging wordt bij de EABN verzorgt door vakmensen. Zonder onderscheid te maken tussen levensovertuiging en afkomst, wordt samen met en in opdracht van de nabestaanden de begrafenis of crematie geregeld.


Wilsbeschikking

Het is heel belangrijk dat de uitvaart een persoonlijke uitvaart wordt. Dit kan men bereiken door vaak simpele dingen: een foto van de overledene op de kist, zijn/haar lievelingsboek erbij, gedragen worden door dierbaren etc.

Wij kunnen u op basis van ervaring helpen bij het maken van de juiste keuzes. Wij spelen daarbij een ondergeschikte, maar op de achtergrond een leidende en vooral ondersteunende rol, zowel begripvol, vakkundig en doortastend.

Keuzes kunnen wij voor u niet maken, maar wij kunnen u wel adviseren in de vele mogelijkheden die er zijn om die persoonlijke uitvaart te bewerkstelligen. Te denken valt aan de keuze tussen begraven of cremeren, type grafkist, invulling van de plechtigheid, de keuze van de tekst van de rouwkennisgeving, wel of geen advertenties, bloemen etc.

Wilsbeschikking

U kunt uit voorzorg of gewoon omdat ziekte of ouderdom daar aanleiding toe geeft, een laatste wilsbeschikking opmaken, van alle zaken die u na het overlijden wilt regelen. Hiermee ontlast u uw nabestaanden als het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden voor de invulling van uw uitvaart. U kunt het formulier invullen aan ons opsturen of bij uw persoonlijke documenten opbergen. Ook kunt u via het contactformulier op deze website een wilsbeschikkingboekje aanvragen.

Vertel het anderen

Het is raadzaam om naasten in uw omgeving op de hoogte te brengen van het feit dat u uw wensen kenbaar heeft gemaakt in een wilsbeschikkingboekje. Ook is het raadzaam aan te geven waar u deze heeft neergelegd; maak desnoods kopieën en geef deze af aan uw naasten met het verzoek deze te bewaren. Een andere mogelijkheid is om een kopie in bewaring te geven aan EABN, zodat indien het nodig mocht zijn wij precies weten welke zaken er geregeld moeten worden. Niets is pijnlijker voor nabestaanden om later tot de ontdekking te komen dat uw uitvaart anders verliep dan door u gewenst was.
Ontwerp HeRiAn Nijkerk.
Voor o.a. webdesign, hosting, domeinnaamregistratie en merkrecht. Ook voor MKB en Overheid.