Uitvaartverzekeringen
Uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum

Tel. 033-245 98 22

Frieswijkstraat 56
3862 BL Nijkerk

De EABN te Nijkerk is al 80 jaar actief als onderlinge. De EABN is een gevestigde uitvaartorganisatie en uitvaartonderneming met een degelijke reputatie. De uitvaartverzorging wordt bij de EABN verzorgt door vakmensen. Zonder onderscheid te maken tussen levensovertuiging en afkomst, wordt samen met en in opdracht van de nabestaanden de begrafenis of crematie geregeld.


Cremeren

Een van de belangrijkste keuzes die voor of na het overlijden gemaakt moet worden, is die tussen begraven en cremeren.

Aan beide mogelijkheden zitten verschillende aspecten. Voor wie geen keuze kan maken volgen hierna de voor- en nadelen van cremeren.

De keuze voor cremeren is een onherroepelijke, want wanneer een lichaam wordt begraven, kan het eventueel alsnog worden opgegraven en worden herbegraven of gecremeerd. Hoewel men dat niet snel zal doen. De onherroepelijkheid is meer een gevoelsmatige kwestie. Als een lichaam echter eenmaal gecremeerd is, is er slechts as over. Deze as kan eventueel wel worden begraven, maar het begraven van as is aanmerkelijk anders dan het begraven van een lichaam. Een reden om niet voor crematie te kiezen, heeft enerzijds te maken met de religieuze beleving, alhoewel men tegenwoordig vanuit uit verschillende geloofrichtingen niet negatief tegenover cremeren staat. Anderzijds is het ook omdat men meent dat de nabestaanden dan geen plek meer hebben om naar toe te gaan. Dit is niet perse waar. Tijdens de eerste maand na crematie is dit wel zo, omdat de as verplicht een maand in het crematorium moet blijven. Pas na deze maand mag u over de as beschikken. Op deze regel kan via een verzoek aan de officier van justitie om dringende redenen echter wel een uitzondering worden gemaakt. Er zijn veel manieren van asbestemming waaronder het plaatsen van de asurn in een urnenmuur of columbarium, urnenkelder of thuis in een sierurn. Verstrooien op een daartoe uitgekozen terrein behoort ook tot de mogelijkheden. Vaak beschikken zowel crematoria als begraafplaatsen over urnenmuren. Ook zijn er op begraafplaatsen vaak urnengraven en/of verstrooivelden. Tevens kan de asurn worden bijgezet op of in een bestaand graf. Allemaal wijzen van asbestemming, waarbij de asurn toegankelijk is, en de nabestaanden een plek hebben om naar toe te gaan. Een reden om juist voor crematie te kiezen is dat de overledene bij begraving ruimte inneemt. Ruimte die tegenwoordig toch al schaars is. Een asbus neemt veel minder ruimte in, en als de as wordt uitgestrooid, wordt er helemaal geen ruimte ingenomen. Ook de keuze voor cremeren blijft echter voor een ieder een persoonlijke keuze.*

Voor verdere informatie inzake overlijden en asbestemmingen binnen de Gemeente Nijkerk kunt u terecht op de website van de Gemeente Nijkerk.

* Bron: dagjeouder.nl
Ontwerp HeRiAn Nijkerk.
Voor o.a. webdesign, hosting, domeinnaamregistratie en merkrecht. Ook voor MKB en Overheid.