Uitvaartverzekeringen
Uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum

Tel. 033-245 98 22

Frieswijkstraat 56
3862 BL Nijkerk

De EABN te Nijkerk is al 80 jaar actief als onderlinge. De EABN is een gevestigde uitvaartorganisatie en uitvaartonderneming met een degelijke reputatie. De uitvaartverzorging wordt bij de EABN verzorgt door vakmensen. Zonder onderscheid te maken tussen levensovertuiging en afkomst, wordt samen met en in opdracht van de nabestaanden de begrafenis of crematie geregeld.


Begraven

Een van de belangrijkste keuzes die voor of na het overlijden gemaakt moet worden, is die tussen begraven en cremeren.

Aan beide mogelijkheden zitten verschillende aspecten. Voor wie geen keuze kan maken volgen hierna de voor- en nadelen van begraven.

Kiezen voor begraven draagt verschillende aspecten in zich mee. De belangrijkste redenen waarom vaak gekozen wordt voor een begrafenis, is naast de religieuze beleving dat er dan een plek is die de nabestaanden kunnen bezoeken. De overledene heeft een heel concrete plek, waar men heen kan.

Hij of zij is daarmee niet verdwenen uit het leven, maar op een bepaalde manier nog aanwezig. Het kan ook erg prettig zijn om met het graf bezig te zijn, het vorm en kleur te geven met bloemen en planten of een mooi monument. Een plek om tot rust te komen.

Een steeds vaker gehoord argument tegen begraven, is dat de overledene bij begraving enige - toch al schaarse - ruimte inneemt. Daarbij moet het graf onderhouden worden. Dit onderhoud kan op sommige begraafplaatsen worden verzorgd en voor een bepaalde periode worden afgekocht. Niet iedereen kan of wil nabestaanden met dit onderhoud belasten. Bovendien brengt begraven kosten met zich mee. Niet alleen de feitelijke begrafenis moet worden betaald, maar tevens is een bedrag verschuldigd voor de grafrechten. Deze zijn altijd voor minimaal 10 jaar (in Nijkerk 20 tot 80 jaar) jaar en kunnen verlengd worden, waarbij voor elke verlenging weer een bedrag verschuldigd is. De totale kosten kunnen hiermee in de loop van de jaren flink oplopen. De keuze voor begraven blijft echter een persoonlijke keuze.
Voor verdere informatie inzake overlijden en begraven binnen de Gemeente Nijkerk kunt u terecht op de website van de Gemeente Nijkerk.
Ontwerp HeRiAn Nijkerk.
Voor o.a. webdesign, hosting, domeinnaamregistratie en merkrecht. Ook voor MKB en Overheid.