Uitvaartverzekeringen
Uitvaartverzorging
Uitvaartcentrum

Tel. 033-245 98 22

Frieswijkstraat 56
3862 BL Nijkerk

De EABN te Nijkerk is al 80 jaar actief als onderlinge. De EABN is een gevestigde uitvaartorganisatie en uitvaartonderneming met een degelijke reputatie. De uitvaartverzorging wordt bij de EABN verzorgt door vakmensen. Zonder onderscheid te maken tussen levensovertuiging en afkomst, wordt samen met en in opdracht van de nabestaanden de begrafenis of crematie geregeld.


EABN Uitvaartverzekeringen

Werelddekking

Een EABN uitvaartverzekering is ook buiten onze landsgrenzen van toepassing. Indien iemand overlijdt die bij de EABN verzekerd is, dan wordt het verzekerde bedrag verrekend met de kosten van de uitvaart, ongeacht waar het overlijden plaatsvindt, waar en door wie de uitvaart wordt verzorgd.

Natura uitvaartverzekering zonder vast pakket

De onderlinge EABN u.a. keert geen geld uit, maar verzekerd in natura. In tegenstelling tot andere natura-uitvaartverzekeraars verzekert EABN geen standaardpakket, dat wil zeggen EABN verzekert u voor een bedrag welke in mindering gebracht zal worden op de kosten van de verzorgde uitvaart, ongeacht welke organisatie, waar de uitvaart zal verzorgen.

Verzekeringsvormen

Zoals al aangegeven heeft EABN een aantal verzekeringsvormen, waarvan wij u de belangrijkste kenmerken vermelden.

EABN Uitvaart PLUS

U betaalt een vast bedrag gedurende een vaste periode van 30 jaar of met een eindleeftijd van respectievelijk 65 jaar. Mogelijkheid om één keer per 5 jaar het verzekerde bedrag te verhogen zonder gezondheid-verklaring.

EABN Uitvaart INDEX

Premiebetaling gedurende het hele leven tezamen met periodieke indexeringen, welke gebaseerd is op de gemiddelde jaarlijkse stijging van uitvaartkosten.

KOOPSOM

In plaats van- of als aanvulling op premiebetalingen is het ook mogelijk om over te gaan tot het storten van een koopsom tegen gunstige voorwaarden.

Dienstverlening

Voor alle verzekeringen is het dienstverleningsdocument van de EABN van toepassing. Het volledige document is beschikbaar en hieronder na te lezen.

Contact/ wijzigingen/beëindigen

Voor wijzigingen in uw verzekering kunt u contact opnemen met onze administratie.
Dit geldt ook als u geïnteresseerd bent in onze verzekering- producten. Desgewenst kunt u gebruik maken van ons contactformulier op deze website.
Het beëindigen van de verzekeringovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van uw handtekening.
Ontwerp HeRiAn Nijkerk.
Voor o.a. webdesign, hosting, domeinnaamregistratie en merkrecht. Ook voor MKB en Overheid.